DSO Tišnovsko
Vyhledávání

NOVÝ ČLÁNEK: Svazková základní škola VENKOV postupuje do další fáze přípravy

Vizualizace umístění školy do letecké fotografie v obci Předklášteří

Nedostatek kapacit na základních školách v tišnovském regionu pomůže vyřešit připravovaná nová základní škola v obci Předklášteří. Jedná se o novostavbu na „zelené louce“, jejíž návrh vzešel z architektonické soutěže z konce roku 2022.

S vítězem, brněnským ateliérem Pelčák a partner architekti, byla následně podepsána smlouva na projektovou přípravu. Investorem je Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, sdružující 14 obcí zapojených do projektu.

Architektonicko-dispoziční studie

V závěru roku 2023 proběhlo předání dokončené architektonické-dispoziční studie Svazkové základní školy VENKOV, klíčového dokumentu pro další fáze projektování a výstavby.
Studie blíže ověřila realizovatelnost záměru a detailní analýzy lokality. Byly definovány základní požadavky na umístění stavby v území, způsob napojení na inženýrské sítě, včetně dopravního řešení. Součástí studie bylo i stanovení koncepce konstrukčního řešení, hospodaření s energiemi a nakládání s odpadními a dešťovými vodami.

V rámci pravidelných projednávání studie s pedagogickými odborníky došlo k upřesnění požadavků na skladby tříd, kabinetů, fungování šaten, jídelny a dalších pro chod školy nezbytných provozů.

V této fázi projektu proběhla aktualizace 3D modelů a vizualizací. Každý stavební a inženýrský objekt budoucí novostavby byl pojmenován a došlo k vyhodnocení jeho ekonomiky výstavby s ohledem na celkové náklady realizace Svazkové ZŠ Venkov a podmínky dotačního titulu.

Na architektonicko-dispoziční studii přímo navázala příprava dokumentace pro územní rozhodnutí. Již v průběhu jejího zpracování projektanti aktivně komunikovali s dotčenými orgány státní správy. Výsledky těchto jednání a detailnější technická řešení znovu potvrdily kvalitu návrhu, který vzešel z architektonické soutěže. I nadále tedy platí, že se bude jednat o základní školu pro 540 žáků (to jsou vždy 2 třídy v ročníku, v členění I. stupeň, 1-5 třída a II. stupeň, 6-9 třída), součástí zůstává nová budova tělocvičny s parametry pro floorballová utkání včetně možnosti jejího využívání veřejností v době mimo výuku.

Dopravní napojení

Dopravní řešení u budoucí polohy školy v místě obce PředklášteříNedílnou součástí projekčních prací je začlenění plánované stavby do okolí a vyřešení všech navazujících technických požadavků. Jedním z hlavních úkolů je vybudování nového dopravního napojení v podobě kruhového objezdu, který můžete vidět na přiloženém zákresu do snímku z dronu.

Kruhový objezd přispěje především ke snížení rychlosti v obci Předklášteří a tím i větší bezpečnosti v bezprostředním okolí školy a zastávek autobusů. Pro zřízení kruhového objezdu mluví rovněž důležitost plnohodnotného a bezpečného dopravního propojení školy s Tišnovem.

Dojde tak ke zrušení nebezpečné křižovatky u areálu bývalých papíren a zvýšení komfortní dostupnosti pro pěší a cyklisty z tišnovského vlakového i autobusového nádraží i z vlastního města. Ne všichni žáci totiž budou do školy přijíždět s rodiči či školním autobusem, který plánuje zajíždět ze státní silnice přímo do předprostoru školy.

Zde bude kromě jeho zastávky umístěno i větší množství parkovacích stání. Pro parkování kol poslouží plocha s přístřešky vedle vstupu do školy.
Nedílnou součástí je také propojení školního areálu se stávajícím sportovním areálem, kde je nově plánována pěší komunikace zvyšující prostupnost územím a dostupnost školy ze stávajících i obytných ploch částí obce Předklášteří.

Pro více informací nás sledujte na webu www.zsvenkov.cz nebo na FB zsvenkov.

Celý článek vyšel v Tišnovských novinách 05/24

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 22 °C 10 °C
pátek 31. 5. déšť 19/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 18/10 °C
neděle 2. 6. slabý déšť 16/9 °C

Sponzoři a partneři