DSO Tišnovsko
Vyhledávání

SVAZKOVÁ MŠ VENKOV


Školská právnická osoba dobrovolného svazku obcí Tišnovsko:

SVAZKOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA VENKOV

Obce zapojené do společného školského systému  ( dále jen logo"SŠS" )*:

  1. obec Železné
  2. obec Šerkovice
  3. obec Rohozec
  4. obec Hluboké Dvory
  5. obec Unín
  6. obec Bukovice 
  7. obec Všechovice
  8. obec Skalička

aktualizované od 4.11.2021

Zřizovací listina: Zřizovací listina ŠPO svazková MŠ VENKOV (212.55 kB)

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ŠPO (115.81 kB)

KONTAKT NA MŠ VENKOV: 

 

logo

Vznik myšlenky

V roce 2015 byla v rámci projektu MOS mimo jiné zpracována analýza školství na ORP Tišnov. Z ní vyplynulo, že severozápadní část regionu má výrazné problémy s předškolními zařízeními, v žádné z 6 obcí této části takovéto zařízení není a děti jsou rozváženy do blízkého i vzdálenějšího okolí. V rámci zajištění míst taky funguje i tzv. školková turistika, která znamená přehlášení trvalého bydliště dětí do míst, kde takovéto zařízení funguje.

Výhodou těchto obcí – Železné, Šerkovice, Rohozec, Bukovice, Unín a Hluboké Dvory je to, že jsou na jedné lince IDS JMK, lze je tedy jednoduše dopravovat do zařízení, dále většina z obcí se rozvíjí, ve sledovaném období 10 roků se výrazně zvyšuje počet obyvatel a dětí. V těchto obcích se rozvíjí výstavba rodinných domů, v rámci schválených Územních plánů jsou pro to vytvořeny ideální podmínky. Nárůst obyvatel je dán dobrou dopravní obslužností, blízkostí města Tišnova a skvělou dostupností do Brna.

Pokračování projektu

V roce 2016 DSO Tišnovsko rozhodnul podpořit aktivitu obcí a stát se investorem a zřizovatelem mateřské školy pro tuto oblast. Vznikla tvorba věcného záměru a jeho schválení v orgánech DSO Tišnovsko, zpracování projektového záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol pro projekt SVAZKOVÁ ŠKOLKA a vytipování vhodné lokality - Železné – Záhomí. Nebylo vše tak jednoduché. Změnou vedení DSO Tišnovsko koncem roku 2016 bylo vysloveno několik problematických okruhů:

Proč jít formou svazkového školství?
Je svazek obcí vhodným investorem pro výstavbu?
Jak eliminovat případný záporný výsledek nezapojeným obcím?
Ošetření možnosti vstupu nebo výstupu ze systému sv. školství?

Proběhla široká diskuze, návštěva svazkového školství Údolí Desné, úprava stanov DSO kde byla definována odpovědnost za zřízení a provoz. I když jsme přesvědčováním o výhodnosti společného postupu ztratili skoro jeden rok, došlo k nastavení podmínek tak, aby ostatní nezúčastněné obce nebyly ohroženy případnou ztrátou a zároveň v případě zájmu mohli k projektu svazkového školství přistoupit.

V roce 2017 byla vypracována PD pro územní a stavební řízení, projekt předložen k vyjádření na DOSS a bylo vydáno SP Svazková školka Venkov. Dále byla vypracována prováděcí a tendrová dokumentace a vypsáno VŘ. Zároveň bylo dohodnuto, že investorem nebude DSO, ale jedna ze zúčastněných obcí s podmínkou převedení stavby do užívání DSO. Byl tedy proveden převod investorství DSO – Obec Železné a podána žádost na MŠMT v termínu do  8. 12. 2017.

Žádost byla úspěšná, jedná se o jeden z nejlépe hodnocených projektů v rámci ČR. Termín dokončení stavební akce je stanoven na 15. 6. 2019. Celkové náklady činí 16 mil. Kč, dotace je ve výši 83%, vlastní zdroje zajistili obce zapojené do společného projektu.

Dne 16.6.2018 bylo za účasti starostů obcí, představitelů DSO a hejtmana JMK provedeno poklepání základního kamene. V současné době vedle vlastní stavby probíhá založení ŠPO pod hlavičkou DSO, následně se připravuje VŘ na personální zajištění. Spuštění provozu svazkové školky Venkov bude od 1.9.2019 a zařízení může přijmout 50 dětí ve dvou třídách.

msmsms

  1. ZAHÁJENÍ PROVOZU SVAZKOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VENKOV V OBCI ŽELEZNÉ 

S radostí vám oznamujeme, že nově vybudovaná svazková mateřská škola VENKOV v obci Železné zahájila svůj provoz první školní den 2. 9. 2019. Ze současného počtu 38 dětí ve věku od 2,5 do 6 let je jen 6 předškoláků, kterým již v prvním týdnu začalo povinné předškolní vzdělávání. Investorem výstavby byla obec Železné, zřizovatelem školské právnické osoby a provozovatelem MŠ je Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko.  Realizace výstavby nové MŠ je projektem šesti svazkových obcí: Železné, Šerkovice, Unín, Hluboké Dvory, Bukovice a Rohozec, kteří roky bojovali s umístěním svých dětí v okolitých předškolních zařízeních. Děti jsou tu rozděleny do dvou krásných, moderně a funkčně vybavených tříd, kde se hrají, učí a dovádí ve třídě „mravenečci“ nebo „včeličky“, dle svého bydliště. Takto nejsou narušeny kamarádství ze společné vesnice, což přivítali hlavně rodiče. Ve třídách hned první školní týden proběhla logopedická depistáž s následným harmonogramem logopedické práce s dětmi přímo v MŠ. Provozní doba svazkové školky je od 6.30 hod do 17.00 hodin, strava je zajišťována dovozem ze školní jídelny ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Pedagogický tým 4 kvalifikovaných učitelek vede paní ředitelka Mgr. Barbora Packová. Učitelům i rodičům srdečně přejme, aby se jim všem v nové školce líbilo, měly s ní jen pozitivní vztahy, no a našim „maličkým“ přejme plnou náruč krásných zážitků, na které budou jednou s láskou vzpomínat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 2. ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO PRACOVIŠTĚ SVAZKOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VENKOV V OBCI VŠECHOVICE

Dne 1.9.2022 proběhlo před nově zrekonstruovanou budovou bývalé ZŠ v obci Všechovice slavnostní otevření samostatného pracoviště svazkové mateřské školy VENKOV.  Za účasti pana náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jiřího Nantla, LL.M., vedoucího odboru školství JMK pana Mgr. Hynka Nespěšného, Mgr. Bc. Růženy Jonášové z odboru školství, starosty obce Všechovice pana Pavla Vejrosty,  manažerky svazku Tišnovsko PhDr. Miriam Jedličkové, zástupkyní IROP Ing. Moniky Šandové a dalších představitelů obce, svazku a MŠ, předal předseda svazku Tišnovsko, pan Radomír Pavlíček do ruk ředitelky Mgr. Barbory Packové "klíč" od tohoto nového pracoviště, které pojme až 34 dětí. 

Obec Všechovice zrekonstruovala starou školu a na základě smlouvy o vkladu majetku ji  předala do hospodaření svazku Tišnovsko, za účelem předškolního vzdělávání a zajištění činnosti školní jídelny-výdejny pro 34 dětí. MŠ VENKOV je pilotním projektem svazkového školství v Jihomoravském kraji a je jednou z mála svazkových škol, zřízených právním subjektem - svazkem obcí. Svazková MŠ VENKOV v obci Železné zajišťuje činnost předškolního vzdělávání ve 2 třídách a nyní je její kapacita (54 dětí) od školního roku 2022/2023 oficiálně rozšířená o dalších 34 míst. Rozšíření činnosti ŠPO v obci Všechovice poskytne svým obyvatelům a přilehlým obcím možnost umístnění svých dětí v místě trvalého bydliště ( nyní svazkový školský obvod rozšířen o obce Všechovice a Skalička). 

Dne 1.9.2022 bylo vedoucí paní učitelkou Ivetou Rýdlovou přivítáno 22 nových dětských tváří, na které se těší tým skvělých pedagogů. Držíme prsty nové školičce a dětem přejeme, ať se jim líbí nejen nové hračky, ale také přátelské prostředí a laskavé ruce všech v MŠ. Jak se dětem v našich svazkových školičkách daří se dočtete i na stránkách mateřské školy: https://www.msvenkov.cz/. 

Krátký odkaz na záznam České televize, která byla při otevření MŠ přítomá naleznete zde:

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/322281381950902/

msms

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 25/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/16 °C
středa 24. 7. jasno 20/12 °C

Sponzoři a partneři