DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Svazková základní škola VENKOV – zahájení projektových prací

Lokalita umístění ZŠ Venkov

Záměr výstavy nové základní školy pro 540 dětí, která bude umístěna v obci Předklášteří na pozemcích parc. č. 411/1, parc. č. 824/1 a parc. č. 406/17, vše v k. ú. Předklášteří, má za sebou náročné období.

Lokalita umístění ZŠ VenkovZadavatelem projektu, a tedy i vlastníkem budoucí školy je dobrovolný svazek obcí Tišnovsko na základě práva stavby zřízeného po dohodě s obcí Předklášteří (99 let). V minulém roce se 16 svazkových obcí (včetně města Tišnov) po mnohých jednáních hledající samotné umístění a tedy i vlastníka ZŠ, nakonec dohodlo spolufinancovat nultou fázi předprojektové přípravy přibližně ve výši 2,5 mil. Kč výsledkem, kterým měl být architektonický návrh budoucí školy. I když zájemců o účast v architektonické soutěži bylo celkem 36, jen pět z nich postoupilo do tvorby finálního návrhu soutěže. Dne 30. 11. 2022 členská schůze svazku obcí rozhodla a schválila výběr návrhu architektonicko-urbanistické soutěže, ve kterém byl odbornou porotou vybrán úspěšný brněnský ateliér Pelčák a partner architekti, s.r.o.. Jejich vítězný návrh byl včetně čtyř ostatních slavnostně představen na vernisáži, konané 15. 2. 2023 v obci Předklášteří.

Nejde nezdůraznit, že tento kreativní tým architektů vytvořil dílo, které je ukázkou moderní, udržitelné a současně designové architektury s přesahem do budoucích let. Zkušení architekti, kteří rozumí potřebám školy, chápou, že tvoří prostředí, které musí být zajímavé, přátelské, bezpečné, ale hlavně praktické nejen pro děti a učitele, ale pro všechny, kterých se nově vytvořená stavba dotkne. Všech pět soutěžních návrhů bylo velice vydařených, avšak tento jediný si svým uspořádáním, funkčností a nadčasovostí získal dominantní místo. Panely s návrhy byly pro všechny zájemce a veřejnost zpřístupněny na Obecním úřadě Předklášteří až do 15. 3. 2023. V současné době jsou vystaveny v kanceláři svazku Tišnovsko a v případě zájmu si je můžete prohlédnout na webu svazku Tišnovsko.

V polovině března tohoto roku byl obcím předložen návrh smlouvy o partnerství, kterou se měly zavázat ke spolupráci v oblasti školství, zejména k zajištění spolufinancování na výstavbě ZŠ VENKOV a podmínek povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území zapojených obcí. Odhad investičních nákladů pro výstavbu nové svazkové základní školy včetně sportovní haly, interiéru, technologií a venkovních úprav byl v době tvorby studie ve výši cca. 685 mil. Kč (dle cen staveb a materiálů z roku 2021). Finální verzi smlouvy, která vychází z této předpokládané částky a za podmínky získání dotace z MŠMT ve výši 85 % z uznatelných nákladů, se do procesu projektování a realizace stavby svým podpisem zavázalo 12 zastupitelstev obcí - Borač, Březina, Bukovice, Heroltice, Hluboké Dvory, Hradčany, Předklášteří, Rohozec, Sentice, město Tišnov, obce Unín a Železné

Tyto obce a město vytvořili v rámci dobrovolného svazku obcí orgán s názvem kvalifikovaná valná hromada ZŠ VENKOV, který je složen po jednom zástupci obcí zapojených do společného školského sytému a svými pravomocemi danými platnými stanovami svazku hospodaří s nově vzniknutými závazky, týkajícími se nejen výstavby, ale i provozu základní školy. Od projektu odstoupily obce Kaly, Lomnička, Štěpánovice a Vohančice. 

Léto odstartovalo projektové práce na první fázi, ve které v souladu s ust.§65 ZZVZ v jednacím řízení bez uveřejnění a výběru nejvhodnějšího návrhu architekti společnosti Pelčák tvoří dispoziční studii, která je nutná pro zajištění další části projektové přípravy, a to kompletaci dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. V rámci revize a dopracování architektonicko-dispoziční studie budou aktualizovány a upřesněny odhady investičních a neinvestičních nákladů jednotlivých objektů výstavby.

V příštím čísle vás budeme informovat o dalších společných postupech pracovních týmů, které na tomto záměru ve svazku pracují. Pro tento projekt jsme zřídili nové webové stránky, kde v případě zájmu najdete aktuální informace o průběhu a realizaci: www.zsvenkov.cz

Autor: Miriam Jedličková

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 28/16 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 23/14 °C

Sponzoři a partneři