DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Členské obce

ČLENSKÉ OBCE

OBEC BĚLEČ
Kontakt: Obecní úřad Běleč                                     
Adresa: Běleč 5
  679 23 Lomnice u Tišnova
Tel./Fax.: +420 549 450 141
IČO: 00532070
Starostka obce Dana Trtílková
Mobil: +420 732 979 153
E-mail: belec@seznam.cz
Web: www.belec-kreptov.cz
Úřední hodiny
Středa 17.00 - 18.00  
Počet obyvatel: 194 (2019)
Nadmorská výška: 406 m n. m.
Rozloha:

4,03 km²

 

Letecký obrázek Běleč

O OBCI: 

První zmínka o obci pochází z roku 1447, kdy patřila k majetku kláštera Porta Coeli. Soudně a politicky obec dříve patřila k Tišnovu, přechodně k Blansku a nyní opět k Tišnovu, farnost je lomnicka. V letech 1922-27 proběhla stavba silnice z Lomnice do Doubravníka. Modernizace obce začíná v 50. Letech 20. Století, kdy byla do obce zavedena elektřina (1947) a telefon (1949).

Obec Běleč a Křeptov mají společnou samosprávu a vybavenost. V každé z části najdeme kapličku a drobné sakrální stavby. V Bělči, naproti kapli se nachází obecní úřad a obchod se smíšeným zbožím. V Křeptově je hasičská zbrojnice a místní knihovna a hostinec. Mezi Bělčí a Křeptovem je požární nádrž využívaná jako koupaliště. V obou částech je vybudovaný vodovod, vodojem a rozvod plynu.

V obci je aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který organizuje soutěže mládeže. Myslivecké sdružení Pod Sýkoří a Český svaz žen. Pravidelně se zde pořádá masopust a každoroční pouť v Bělči, Cyrilskometodějská pouť v Křeptově. Pro děti se připravuje Mikulášská nadílka, Dětský den a karneval.

Historické a kulturní hodnoty:

Kaple v Bělči z roku 1922 zasvěcena Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Mramorový kříž u vchodu do kaple postavili manželé Hájkovi r. 1884

Žulový pomník v Bělči z roku 1938 na návsi před kaplí byl postaven na památku místních občanů padlých v 1. světové válce, věnovala obec r. 1938.

Kaple v Křeptově zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději. Zděná kaple se zvoničkou stojí uprostřed obce na vysoké ostrožné.

Mramorový kříž z roku 1950 stojí u vchodu do kaple v Křeptově.

Pomník obětem 2. světové války z roku 1946, u silnice směrem k Doubravníku.

Dřevěný kříž stojí mezi dvěma lipami nad obcí při cestě do Skorotic, byl vztyčen na památku místních obětí 1. světové války.

Přírodní hodnoty:

Přírodní památka Míchovec o rozloze 19,52 ha se rozkládá na k. ú. Běleč a k. ú. Synalov. Tvoří ji zachovalé pralesovité zbytky bukových javořin. V okolí jsou geomorfologicky pozoruhodné skalní hradby s hojným výskytem ohrožené, chráněné měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva L.).

OBEC BORAČ
Kontakt: Obecní úřad Borač                                     
Adresa: Borač 51
  592 61 Doubravník
Tel./Fax.: +420 549 418 710
IČO: 00294021
Starosta obce Jaroslav Uher
Mobil: +420 731 051 726
E-mail: obec@borac.cz
Web: www.borac.cz
Úřední hodiny
Pondělí 18.00 - 19.30  
Středa 18.00 - 19.30  
Sobota 08.00 - 10.00 (1.v měsíci)  
Počet obyvatel: 343
Nadmorská výška: 279 m n. m.
Katastrální výměra:

2238 ha

zvonička v Borači

BORAČ - Podolí : dvě obce oddělené po staletí řekou Svratkou

První písemná zmínka o Borači je z r. 1368. Bohunek z Borače odporoval zápisu do desek zemských v Nové Vsi a ve Skryjích, že jest na tom zboží upsáno věno jeho sestry. Obec však existovala již o více než 100 let dříve. Vznikla pravděpodobně kolonizací kláštera v Doubravníku. Historickou zvláštností Borače je to, že od počátku trvalého osídlení malebné boračské kotliny ve 12.-13. století zde vznikly - a až do roku 1953 trvaly - dvě samostatné obce, oddělené řekou Svratkou. Řeka byla totiž hranicí mezi panstvím lomnickým a pernštejnským. Borač , poměrně velká vesnice, byla pojmenována podle místního svobodného dvořáka „Boráka". Přivlastňovací příponou se koncové k změkčilo na č, čímž vznikla Borač. Význam jména byl asi Borač dvůr, tj. Borákův dvůr. V době Pernštejnů, v 15.-16. století, byla boračská rychta správním střediskem několika vesnic. Roku 1593 byla prodána klášteru Porta Coeli. V panství kláštera tišnovského zůstala do r. 1792, kdy byl klášter zrušen.

Podolí patřilo naopak k nejmenším osadám, ale přesto to bylo pro celé lomnické místo významné. Řeka a potoky byly ve středověku hlavním zdrojem energie, a tak se v Podolí kolem strouhy směstnal mlýn, železné hamry, palírna, valcha, úpravna látek lomnické textilní manufaktury i hospoda. Obce Borač a Podolí měly po staletí každá svou vlastní obecní samosprávu, jinou faru a hřbitov (Borač v Doubravníku a Podolí na Lomnici). Mezi vrchnostmi se vystřídaly královský ženský cisterciácký klášter v Tišnově a významné rody pánů z Pernštejna, Lomnice, Žerotína, Sérényové a Mitrovští. (Dějiny Borače a Podolí byly naposledy vědecky zpracovány Michalem Konečným a Zdeňkem Škorpíkem a jsou k dispozici v místním obchodě.)

Nejstarší urbáře tišnovského kláštera uvádějí v Borači 20 gruntů a robotní povinnost 3 dny v týdnu s potahem a platy vrchnosti 11 – 16 zlatých ročně. Roku 1784 byly roboty přeměněny na peněžní dávky. V roce 1830 má Borač 32 domů kolem potoka.

OBEC BOROVNÍK
Kontakt: Obecní úřad Borovník
Adresa: Borovník č. 23
  594 51 Křižanov
Tel./Fax.: +420 566 536 271
IČO: 00599310
Starosta obce Petr Vojtěch
Mobil: +420 605 204 423
E-mail: obecborovnik@seznam.cz
Web: www.borovnik.cz
Úřední hodiny
Středa 19.00 - 20.00  
Počet obyvatel: 103
Nadmorská výška: 488 m n. m.
Rozloha:

 2,72 km2

 

Borovník je malá podhorská obec a najdeme ji na úpatí vrcholků Českomoravské vrchoviny, západním směrem od města Tišnova a severním směrem od Velké Bíteše. Obec se rozkládá podél toku potoka Halda a na jeho toku je u severozápadního okraje obce vybudován rybník Strženec. Východním směrem nedaleko obce je plocha pro možný vzlet a přistání sportovních letadel. V okolí obce se rozprostírají nevelké lesy. První písemná zmínka o obci je z roku 1398. Dominantou obce je kaple svatého Jana Nepomuckého a zděná zvonička stojící ve středu obce. Borovníkem prochází žlutá turistická značka a vydat se po ní můžeme jihovýchodním směrem přes rekreační oblast u Nihovských rybníků do obce Níhov, k železniční stanici. Opačným směrem vede žlutá značka přes obec Vidonín, proti toku říčky Libochovky a kolem Mezibořského rybníka do osady Meziboří.

OBEC BRANÍŠKOV
Kontakt: Obecní úřad Braníškov
Adresa: Braníškov č. 41
  664 71 Veverská Bítýška
Tel./Fax.: +420 549 430 165
IČO: 00362832
Starosta obce Zdeněk Šotola
Mobil: +420 606 760 949
E-mail: urad@braniskov.cz
Web: www.braniskov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 15.00 - 19.00  
Neděle 09.30 - 10.30  
Počet obyvatel: 198
Nadmorská výška: 486 m n. m.
Rozloha:

 3,66 km2

 

V malebné krajině Českomoravské vrchoviny, obklopena lesy, v nadmořské výšce 480 m, leží malá obec Braníškov, vzdálená 12 km jihozápadně od města Tišnova a 30 km severozápadně od krajského města Brna. Rozloha katastru obce je 364 ha, z toho více než polovinu tvoří lesy.

V současné době zde žije 200 obyvatel. Obec vznikla asi ve 12.-13. století. Již roku 1299 je obec uváděna pod názvem Braneschau. V roce 1360 ji pod názvem Branyschowicz Zdislav ze Schelleberka postoupil za 3 kopy grošů platu purkrabímu z hradu Veveří Janovi a jeho manželce Anně. V pozdějších dokumentech se píše, že v roce 1415 patřil díl obce k Deblínu. Později byla celá obec součástí Deblínského panství.

Jemně zvlněná vysočina s hlubokými údolími potoků a lesnatá část katastru poskytuje dobré podmínky pro vycházky a výlety pěšky, na kolech či běžkách do blízkého i vzdálenějšího okolí, s nádhernými výhledy či přírodními sceneriemi zejména v Údolí Bílého potoka, které patří k oblastem zvýšené estetické hodnoty. Přibližně polovina katastru obce na západní straně leží v přírodním parku Údolí Bílého potoka.

OBEC BUKOVICE
Kontakt: Obecní úřad Bukovice
Adresa: Bukovice č. 9
  679 23 Lomnice u Tišnova
Tel./Fax.: +420 549 427 153
IČO: 00637726
Starosta obce Bc. Simona Vaněčková
Mobil: +420  604 431 627
E-mail:  obec@bukovice.cz
Web: www.bukovice.cz
Úřední hodiny
Sobota 10.00 - 11.00  
Počet obyvatel: 84
Nadmorská výška: 474 m n. m.
Rozloha:

 3,13 km2

buk

logo

Obec Bukovice se nachází v oblasti Hornosvratecké vrchoviny v nadmořské výšce 450 – 480 m na severovýchodní straně mírného návrší 9 km od Tišnova. Severní část k.ú. Bukovice je součástí přírodního parku Lysicko. Územím protéká potok Lubě. Na severovýchodě hraničí Bukovice s obcemi Brťov-Jeneč, na východě s obcemi Lubě a Unín, na jihu s obcí Rohozec a na západě s obcemi Rašov a Zhoř. Půdorys Bukovice tvoří jediná ulice spojující Rohozec a Brťov-Jeneč. 

OBEC DOLNÍ LOUČKY
Kontakt: Obecní úřad Dolní Loučky
Adresa: Dolní Loučky č. 208
  594 55 
Tel.: +420 549 440 121
IČO: 00294241
Starosta obce Ing. Jiří Mašek
Mobil: +420  603 823 095
E-mail:  obec@dolniloucky.cz
Web: www.dolniloucky.cz
Úřední hodiny
Pondělí 8:00-12:00 12:30-17:00
Středa 8:00-12:00 12:30-17:00
Počet obyvatel: 1275
Nadmorská výška: 283 m n. m.
Katastrální výměra:

 2238 ha

 Dolní Loučky leží 5 km SZ od Tišnova v malebném údolí dvou řek – Bobrůvky a Libochůvky, které se zde stékají do říčky Loučka. Ta se vlévá u Předklášteří do Svratky. Součástí obce jsou také místní části – StřemchovíMezihoří. Nyní zde žije 1 287 obyvatel.

Stopy historie

V písemných záznamech se Dolní Loučky objevují poprvé v roce 1236 v souvislosti s Hartlebem z Deblína. Nejstarším je hrad Lúčka (hovorově nazývaný Střemchov) založený právě pány z Deblína. Ten v pol. 14. st. získala boleradická větev rodu pánů z Kunštátu a zůstal jejím majetkem až do zániku kolem r. 1497. Z hradu zůstaly v dnešní době pouze ruiny.

Kostel sv. Martina je římskokatolickým chrámem a pochází z roku 1381, kdy byla svatyně zasvěcena sv. Máří Magdaléně. Pravděpodobně je ale staršího data. V roce 1572 byl přestavěn ve slohu pozdní gotiky, avšak záhy poté vyhořel. Podobu, v jaké je v současné době zachován, mu daly stavební úpravy, které probíhaly v 18. a 19. st. Kolem kostela se nacházel původní hřbitov a barokní márnice, ve 30. letech 20. st. přestavěná na bránu.

Neméně zajímavou dominantou, i když poměrně mladší, je železniční most Míru. Železniční viadukt na trati Brno – Havlíčkův Brod byl vybudován v letech 1940 – 1953. Most je dlouhý 282 m a 42 m vysoký s rozpětím hlavního oblouku 110 m. Druhý železniční viadukt je v Mezihoří o délce 217 m a výšce 35 m.

Okolí obce je tvořeno nádhernou krajinou s cennými přírodními lokalitami, doplněné dvěma řekami. Především pro turisty doporučujeme vycházku na Pasník, což je největší kopec nad Dolními Loučkami, s nadmořskou výškou 543 m, případně Hradisko, Mírovou, Kutiny či rozhlednu Křivoš nebo směrem k Tišnovu kopec Květnici.

Místní část Střemchoví je také rodištěm známého českého astronoma Antonína Mrkose, který objevil velké množství planetek a komet.

MĚSTYS DOUBRAVNÍK
Kontakt: Úřad městyse Doubravník
Adresa: Městys Doubravník č. 75
  592 61 
Tel.: +420 566 566 331
IČO: 00294268
Starosta obce Ing. Barbora Šenkyříková
Mobil: +420  724 159 584
E-mail:
mestys@doubravnik.cz
Web: www.doubravnik.cz
Úřední hodiny
Pondělí 8:00-11:00 12:00-17:00
Středa 8:00-11:00 12:00-17:00
Počet obyvatel: 837
Nadmorská výška: 313 m n. m.
Rozloha: 

 11,48 km2

 

Doubravník je městys v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Hornosvratecké vrchovině, v přírodním parku Svratecká hornatina, přibližně 10 kilometrů severozápadně od Tišnova. Součástí městyse je kromě samotného Doubravníku také vesnice Křížovice.

 

Členské obce

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017

logo

 

Spolufinacováno JMK

Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:

1) "III. ročník TyJáTr FESTu  2018"


Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ

logo ČEZ

Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

opžpkhj

Projekt "Tišnovsko-nový turistický cíl"

logologo

Odkazy

Brněnsko,z.s.

DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti

BRNĚNSKO, z.s.

https://www.destinace-brnensko.cz/

 

 

Noviny Tišnov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:13
TÝDEN:1302
CELKEM:518967

Aktuální počasí

dnes, sobota 25. 3. 2023
slabý déšť 12 °C 7 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 14/6 °C
pondělí 27. 3. déšť se sněhem 6/0 °C
úterý 28. 3. mírné sněžení 4/-1 °C

Sponzoři a partneři