DSO Tišnovsko
Vyhledávání

DSO Tišnovsko

NOVINKY VE SVAZKOVÉM ŠKOLSTVÍ NA TIŠNOVSKU

Když jsme před 2 lety, přesně 1. 9. 2019 poprvé otevírali svazkovou mateřskou školu, která je pilotním projektem v Jihomoravském kraji, nebyla to jen úleva, že jsme pomohli 6 obcím splnit jejich zákonnou povinnost v zajištění předškolního vzdělávání. Byla to především radost z toho, že jsme dokázali něco nového, i když jsme jako průkopníci v této oblasti potýkali s nemalými problémy. Zvládli jsme táhnout za „jeden provaz“, využít lidský potenciál, stabilizovat budoucí udržitelnost, synergii obcí, kterou náš svazek obcí ve skutečností nabízí.   Ve středu 1. 9. 2021 jsme zahájili nový školní rok 2021/22 a to již potřetí. To, že jsou v tomto roce kapacity ve všech okolních MŠ plné, nemění nic na tom, že MŠ VENKOV se v krátké době stala vyhledávaným a oblíbeným zařízením. Každý rodič pěje chválu na své dítě, i když zlobí. Naším „dítkem“ je tato první mateřinka, která měla „těžkou“ konkurenci v kvalitních tišnovských školkách. Nicméně, jako spravedlivý rodič říkáme: „přijďte se k nám podívat a přesvědčte se, zda se nám daří “. Díky tomuto startu našlo svazkové školství, neboli školství „spojenými silami“ další působnost v území. Kromě zakládajících 6 obcí (Železné, Šerkovice, Rohozec, Unín, Hluboké Dvory a Bukovice) se 1. 9. 2021 do společného školského systému svazku Tišnovsko připojili obce Všechovice a Skalička.

Na rozdíl od slučování školských zařízení znamená svazkové školství trvalou participaci všech zapojených obcí na jejich zřízení, hospodárně, profesně a ekonomicky využitou investicí. Obec Všechovice je investorem v rámci rekonstrukce bývalé ZŠ v centru obce na novou mateřskou školu pro 34 děti. Provozovatelem MŠ bude svazková MŠ VENKOV. Předpokládané zahájení a otevření odloučeného pracoviště, neboli „pobočky“ MŠ proběhne 1. 9. 2022. V dohledné době se k ní přidá i záměr výstavby třetí svazkové mateřské školy v obci Vohančice pro 25 dětí. Předpokládané otevření MŠ Vohančice 1. 9. 2024. Náš cíl je jednoduchý: spolupráce malých obcí, propojitelnost a flexibilita při zajišťování školního vzdělávání v reakci na demografický vývoj v regionu na Tišnovsku. Tato teze se v rámci budoucího vývoje školství nutně dotýká i základního vzdělávání.

Problém, který jsme museli začít intenzivně na půdě svazku řešit, nastal vypovězením školských obvodů městem Tišnovem okolním 12 obcím. Zajištěním kapacity základního vzdělávání, jeho dostupnosti a logické provázanosti MŠ se ZŠ se náš svazek zabývá přes 2 roky. Ministerstvo školství vypsalo v tomto roce jedinečnou příležitost získat až 85% dotace pro svazky obcí na podporu vybraných projektů pro výstavbu plně organizovaných škol s minimálním počtem 2 x 9 kmenových tříd pro 540 žáků. Region Tišnovsko získal v sedmistupňovém hodnocení potřebnosti takového zařízení plný počet bodů, tedy 7. V rámci Jihomoravského kraje byli vytipovány pouze dva regiony, tišnovský a slavkovský.

Svazek úzce spolupracuje s městem Tišnovem při hledání vhodných pozemků na katastru města, případně jeho nejbližšího okolí. Starostové členských obcích projevili na svém jednání dne 1. 9. 2021 o tento záměr velký zájem a vyjádřili podporu pro realizaci stavby. Výstavba svazkové základní školy ve vazbě na předimenzovanou kapacitu obou ZŠ v Tišnově ( Smíškova a 28. října) řeší problematiku budoucího vývoje města a okolních obcí. Stavba nové školy je pro náš svazek investicí, která zatím nemá obdobu. Našim přáním je vybudovat moderní školu 21. století, která bude děti z našeho regionu inspirovat nejen k dalšímu studiu, ale také k řemeslné dovednosti. O dalším průběhu vývoje tohoto záměru vás rádi opět informujeme, příp. informace najdete na stránkách svazku www.dsotisnovsko.cz.

foto: Svazková MŠ VENKOV v obci Železné 9/2021MŠ VENKOV 2021

foto: realizace výstavby nové svazkové MŠ Všechovice 9/2021:

msVýstavba svazkové MŠ VENKOV Všechovice 9/2021

msMŠ Všechovice_9_2021

 

PODĚKOVÁNÍ ZA REALIZACI AKCE AHOJ PRÁZDNINY 2021

Obce společného školského systému DSO Tišnovsko a svazková mateřská škola VENKOV uspořádali v neděli 18.7.2021 nádherné společné odpoledne pro děti a rodiče nejen naší MŠ. Na hřišti u školky se potkalo přes 400 malých i velkých známých, kamarádů, rodin, přátel i občanů blízkých obcí. Odpolední program byl jednoduše věnován dětem: lesní stezka, hraní na hřišti a zahradě, skákací hrady, malování na obličej nebo plnění úkolů v areálu hřiště...k tomu maňáskové divadelní představení paní Jarky a známé hitovky JO JO bandu všechny přítomné plně zaměstnali a některých i vyčerpali :-)) 

Za tuto první společnou akci pilotního projektu jihomoravského kraje, kterým je svazková mateřská škola v obci Železné bychom rádi poděkovali hlavně všem rodičům a dětem, kteří neváhali a došli. 

Děkujeme paní ředitelce Mgr. Packové a jejím paním učitelkám a asistentkám za skvělou celoroční práci s dětmi i za spolurealizaci této krásné akce. Děkujeme svazkovým obcím, konkrétně obci Železné,  Šerkovice, Hluboké Dvory, Bukovice, Unín a Rohozec za jejich podporu, spolupatřičnost a pomoc s přípravami a spolufinancováním. Děkujeme paní Jitce Růžičkové, zastupitelce obce Všechovice, a hasičům SDH Dolní Loučky za umožnění prohlídky hasičského auta, úsměv a trpělivost na místě, a taky zaměstnancům svazku Tišnovsko, bez kterých by akce nebyla realizována. A nakonec děkujeme i předsedovi svazku Tišnovsko, panu Pavlíčkovi za jeho pevné velení, radost, čas a víru, že každá kvalitní společná práce bude náležitě odměněná.

Nám byl tento den oděměn dětskými úsměvy, většinou krásně vybarvenými:-)) však stále šťastnými.... a tak už tedy naposledy : "AHOJ PRÁZDNINY" !!!!

ahoj pravzdniny

ahoj pravzdniny

ROZŠÍŘENÍ SVAZKOVÉ MŠ VENKOV
NOVÉ PRACOVIŠTĚ: MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠECHOVICE

logo

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko v roce 2022 rozšíří svoji činnost svazkového školství o nové pracoviště v obci Všechovice. Obec v současné době realizuje na místě bývalé ZŠ rekonstrukci budovy, cílem které je nová mateřská škola pro 34 dětí předškolního věku. 

Provoz MŠ bude řešen svazkovým školstvím DSO Tišnovsko. Obec Všechovice v roce 2021 přistoupí ke společnému školskému systému (SŠS)  a poskytne na základě smlouvy o výpůjčce budovu a její zařízení k provozu MŠ. Svazková MŠ VENKOV je pilotním projektem svazkového školství v Jihomoravském kraji a je jednou z mála svazkových škol, zřízených právním subjektem - svazkem obcí, na území České republiky. Svazek školskou právnickou osobu ( "ŠPO") zřídil 1.8.2019 na základě úpravy legislativy z roku 2005 ( zákon č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v současnosti novelizován pod č. 472/2011 Sb.)

Svazková mateřská škola VENKOV v obci Železné zajišťuje činnost předškolního vzdělávání ve 2 třídách. Její kapacita ( 50 dětí) je pro příští školní rok plně obsazena. Na výjimku bylo MŠ povoleno navýšení kapacit pro škol rok 2021/2022 až na 56 dětí. Více o aktivitách naší svazkové MŠ najdete na webu: http://www.msvenkov.cz/.

Rozšíření činnosti ŠPO v obci Všechovice poskytne svým obyvatelům a případně sousedním obcím možnost umístnit své děti do MŠ v místě trvalého bydliště. Výhodou svazkého školství je kromě existence MŠ v obci i úspora provozních a mzdových nákladů, nemluvě o dalších výhodách, kterými jsou například zkvalitnění výuky i možnosti pružné reakce na výkyvy dětí v jednotlivých obcích, potažmo pracovištích.

Novostavba MŠ Všechovice:

- v prvním nadzemním podlaží bude umístěna denní místnost, sociální zázemí a technologické zázemí pro výdej jídla;

- podkroví je navrženo s funkcí odpočívárny, prostorami pro uskladnění vybavení, šatnou a sociálním zařízením;

- první nadzemní podlaží bude s podkrovím propojeno vnitřním schoditštěm ( pro přístup bude využit schodolez) a také venkovním unikovým schodištěm.

Součástí rekonstrukce jsou i venkovní úpravy včetně pořízení nového dětského hřiště u MŠ. 

Veškeré investiční náklady na realizaci stavby nese obec Všechovice. Zahájení činnost nové MŠ je plánováno na 1.9.2022. 

ms

 

V případě dalších informací či zájmu o umístění Vašeho dítěte do nově budované MŠ nás kontaktujte na tel. 731 499 194, případně emailem : manager@dsotisnovsko.cz nebo reditel@msvenkov.cz. 

OBCE TIŠNOVSKA POMOHLY VYBAVIT OČKOVACÍ CENTRUM

V TIŠNOVSKÉ NEMOCNICI

Koncem ledna obce dobrovolného svazku obcí Tišnovsko během jednoho týdne vybraly částku více než čtvrt miliónu korun, na zakoupení chladící techniky tišnovské nemocnici. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků této krajské nemocnice v Tišnově, pro zajištění odpovídajícího technického vybavení na uskladnění očkovacích vakcín, DSO oslovilo vybrané členské obce a požádalo je o podporu financování. Existence mobilního očkovacího centra na COVID-19 v tišnovské nemocnici, je mimo jiné podmíněná i funkční chladící technikou, tj. mrazícím zařízením až do -70C. Nyní míří mrazící box do Tišnova, kde bude do konce tohoto týdne připojen. Tím bude moci vedení nemocnice oficiálně spustit a realizovat mobilní očkovací centrum v Tišnově.

Všem obcím, městysům i městům, konkrétně: městu Tišnovu, městu Kuřim, obcím Níhov, Katov, Křižinkov, Kuřimské Jestřabí, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Doubravník, Nedvědice, Lažánky, Čebín, Malhostovice, Šerkovice, Žďárec, Hradčany, Dolní Loučky, Železné a Předklášteří DĚKUJEME za podílení se na finančím daru nemocnici a věříme, že očekáváné plošné očkování v našich obcích spustíme v koordinaci s nemocnici co nejdříve. 

Tým DSO Tišnovsko

DÍKY SVAZKU SE TESTUJTE V OBCÍCH  REGIONU TIŠNOVSKA 

Díky spolupráci dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a tišnovské nemocnici se podařilo konecm ledna tohoto roku spustit plošné testování občanů našeho regionu antigeními testy. Tím, že mobilní testovací tým z tišnovské nemocnice vyjižídí do jednotlivích obcí, nemusíme naše obyvatele nutit cestovat za touto službou a mohou se tak otestovat přímo v místě bydliště. Veškerou potřebnou administrativu k registraci testování provedou zaměstnanci obcí. Testování tak může probíhat i ve dvouminutových intervalech.

Dosuď bylo provedeno testování v obcích Železné, Nedvědice, Dolní Loučky, Předklášteří.                                     

Tišnovsko ..nebeskou branou

DALŠÍ ÚSPĚCH SVAZKU TIŠNOVSKO NA MŽP V ROCE 2020 ! 

                                                      

Dobrovolný svazek obcí TIŠNOVSKO žádal v roce 2020 o podporu financování svých  projektů v rámci výzev č. 126 a č. 122 (předcházení vzniku odpadů) z operačního programu životního prostředí ( OPŽP) Ministerstva životního prostředí.

MŽP schválilo dotaci na oba projekty, aktuálně čekáme na vydání právního aktu o poskytnutí podpory:

1)MŽP,výzvač.126.,PO3,SC3.2: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011673

Projekt s názvem: "Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku".
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu kontejnerů a nádob určených ke třídění odpadů na Tišnovsku. Cílem projektu je rozšíření  sběrných síti separace odpadů a dovybavení obcí svazku velkoobjemovými kontejnery určenými pro svoz biologicky rozložitelného odpadu, nádobami a velkoobjemovými kontejnery určenými k třídění odpadů. Některé obce se rozhodly zavést svoz tříděných odpadů formou door-to-door a tím max. zvýšit míru separace odpadů. Realizace projektu proběhne v obcích: Borač, Březina, Dolní Loučky, Doubravník, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Lomnička, Maršov, Nedvědice, Olší, Předklášteří, Rašov, Skalička, Synalov, Štěpánovice, Tišnov, Vohančice a Vranov.

Celkové výdaje na projekt činí: 8 802 967,80 Kč, podpora celkem ve výši 7 482 522,63 Kč, vlastní zdroje 1 320 445,17 Kč.
Realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021
______________________________________________________________________________________________
2) MŽP, výzva č. 122, PO 3, SC 3.1.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012912

Projekt  s názvem: "Předcházení vzniku odpadů "

Cílem projektu je rozmístit mezi občany obcí svazku Tišnovsko kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. V rámci projektu bude nakoupeno celkem 181 ks klasických plastových kompostérů o objemu 400l, 1500 ks kompostérů o objemu 800 l a 592 ks kompostérů o objemu 1100l, které budou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny do jednotlivých domácností. Dále bude pořízeno 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Primárními producenty odpadů jsou občané obcí zapojených do tohoto projektu: Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice a Železné. Celkem se jedná o 22 330 obyvatel. Pro obce Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnička, Lomnice, Vohančice a město Tišnov budou pořízeny v rámci projektu štěpkovače přiměřeného výkonu. Pořízené štěpkovače budou sloužit k drcení větví a dalšího biologického odpadu vyprodukovaného občany a v rámci péče o zeleň těchto obcí.

Celkové výdaje na projekt : 6 443 976,- Kč, podpora celkem 5 477 379,60 Kč, vlastní zdroje financování 966 596,40 Kč.

Realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021

______________________________________________________________________________________________

SPOLEČNÝ PROJEKT OBCÍ SVAZKU TIŠNOVSKO v roce 2020

Název: "OBNOVA HISTORICKÉ CESTY RUZCKÁ"  

Uplynulo čtyřicet let než se v hlavách několika jedinců zrodil nápad, proč některé polní cesty, které naštěstí zůstaly v majetku obcí, znovu neobnovit.
Slovo dalo slovo, přidalo se pár nadšenců, podařilo se zapojit i vlastníky, obce Lomnička, Železné a město Tišnov, zapojil se Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, MAS Brána Vysočiny a vznikl konkrétní projekt. Ten podpořil i Jihomoravský kraj a tak mohl být po podzimní sklizni postupně realizován. Jedná se o takzvanou Růzckou cestu, historickou spojnici mezi Tišnovem a obcí Rohozec. Cesta byla vyměřena, obnovena, zatravněna a osázena asi dvěma stovkami tradičních ovocných stromů a keřů. Projekt také napomáhá současným snahám zadržování vody v krajině a zamezování půdní erozi. Do projektu se zapojila také firma Agria Drásov, která na okolních polích hospodaří.

Každá pořádná cesta měla svůj začátek a hraniční kameny (pokud šla po hranicích katastru). I my jsme se zamýšleli, jak tyto prvky na Růzckou cestu umístit. Zanořené, ztrácející se loukoťové kolo v pískovcovém kameni, jako symbol kdysi významné lokální obchodní cesty bude na začátku cesty hned za Tišnovem a "hraniční" kameny zobrazující atributy znaku obcí Lomnička - meče a Železné - račí klepeta budou umístěny v dalším úseku. Tyto artefakty spolu s odpočinkovými a informačními místy budou vhodným doplňkem pro návštěvníky a turisty, kteří se rozhodnou pro výlet do okolní přírody. 

Těším se, že se v přírodě opět potkáme a všem výše uvedeným i zapojeným děkujeme! 

Radomír Pavlíček - předseda svazku Tišnovsko 

ruzc

logo

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017

logo

 

Spolufinacováno JMK

Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:

1) "III. ročník TyJáTr FESTu  2018"


Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ

logo ČEZ

Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

opžpkhj

Projekt "Tišnovsko-nový turistický cíl"

logologo

Odkazy

Brněnsko,z.s.

DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti

BRNĚNSKO, z.s.

https://www.destinace-brnensko.cz/

 

 

Noviny Tišnov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 3
TÝDEN: 420
CELKEM: 459088

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 3 °C -2 °C
pátek 21. 1. jasno 0/-5 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 1/-5 °C
neděle 23. 1. oblačno 0/-6 °C

Sponzoři a partneři