DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Veřejné zakázky

Výběr dodavatele bez starosti, v souladu se zákonem a dle pravidel poskytované dotace

Nabízíme Vám administraci a kompletní organizaci veřejné zakázky, smluvní zastoupení zadavatele, odborné konzultace, sledování lhůt a termínů v procesu zadávacího řízení, včasné upozornění na nutnost provedeného úkonu zadavatele veřejné zakázky. Vypracujeme Vám zadávací podmínky na míru dle potřeby, rozsahu a specifikace předmětu veřejné zakázky, v souladu se zákonem, pravidly a metodickými pokyny poskytovatele dotace. 

V průběhu zadávacího řízení zajistíme základní zásady zadání veřejné zakázky v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Naše nabízené činnosti v rámci administrace veřejné zakázky malého rozsahu zahrnují:

1. Etapa: činnosti spojené s přípravou zadávacího řízení

 • konzultace, zajištění a zpracování kompletního rozsahu předmětu veřejné zakázky,
 • zpracování výzvy a zadávací dokumentace včetně všech příloh a obchodních podmínek závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.

2. Etapa: Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek

 • odeslání výzvy a zadávací dokumentace vybraným uchazečům včetně zajištění potvrzení o odeslání, doručení a přijetí zadávací dokumentace,
 •  zpracování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, zajištění doručení odpovědí či jiných dodatečných doplňujících infromací všem účastníkům zadávacího řízení,
 • zpracování protokolu o jmenování členů komise pro otevírání a hodnocení nabídek,
 • vypracování čestných prohlášení ke střetu zájmů pro všechny členy komise , případně pro ostatní přizvané osoby, odborníky, kteří se jednání komise budou účastnit. 

3. Etapa: Činnosti spojené s otevíráním, hodnocením a posouzením nabídek

 • zpracování pozvánek pro členy komise včetně zajištění potvrzení účasti všech členů na jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek,
 • administrace jednání komisí včetně účasti zástupce zadavatele na jednání komisí a jejího vedení,
 • organizační zajištění otevírání obálek s nabídkami,
 • zpracování protokolu o otevírání nabídek,
 • organizační zajištění hodnocení a posouzení přijatých nabídek, 
 • rozbor nabídek účastníků zadávacícho řízení z hlediska splenění kvalifikačních kritérií a všech zadávacích podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, 
 • zpracování protokolu či protokolů o hodnocení a posouzení přijatých nabídek,
 • zpracování a doručení případné Žádosti o vysvětlení či doplnění nabídky účastníkovi zadávacího řízení,
 • zpracování případného Oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení, které zadavatel doručí vyloučenému účastníkovi,
 •  v případě vyloučení vybraného dodavatele opakování procesu hodnocení a posouzení nabídek, 
 • zpracování Zprávy o hodnocení nabídek.

4. Etapa: Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení

 • Zpracování Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, 
 • zpracování Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky včetně odůvodění, které zadavatel doručí vybranému dodavateli a všem účastníkům zadávacího řízení, 
 • zpracování a doručení výzvy vybranému dodavateli k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, 
 • v případě zrušení zadávacího řízení zpracování Oznámení o zrušení, které zadavatel doručí všem účastníkům zadávacího řízení,
 • zpracování písemné Výzvy k podpisu smlouvy, kterou zadavatel doručí vybranému dodavateli, který podal nejvýhodnější nabídku a splnil všechny  zadávací podmínky, 
 • kontrolní činnost spojená s přípravou smlouvy k podpisu včetně všech jejich příloh,
 • zajištění uveřejnění smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez dph včetně všech jejich dokladů na profilu zadavatele do 15 dnů od podpisu smlouvy či dodatku.
 • Předání kompletní dokumentace k zadávacímu řízení na CD/DVD.  

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 25/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/16 °C
středa 24. 7. jasno 20/12 °C

Sponzoři a partneři