DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Centrum společných služeb (CSS)

logo

CSS POKRAČUJE I V ROCE 2020 !

Od 1. března 2020 pokračuje projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ známý hlavně jako Centra společných služeb (CSS), prodloužením.

Projekt bude nově ukončen 28. 2. 2021, v území bude o trochu kratší a to do 31. 12. 2020. Prodloužení projektu je směřováno do oblastí:

  • Běžné denní sociální potřeby obyvatel v obcích DSO
  • Ověření aktuálních koncepčních záměrů v oblasti meziobecní spolupráce a veřejnoprávní smlouvy

Vyjednávání k tomuto prodloužení začala probíhat s řídícím orgánem, tedy MPSV ČR, na základě požadavků našich partnerů z území  v druhé polovině roku 2019. S přihlédnutím k uvedenému časovému období je ale skvělé, že nyní, v době pandemické situace nejen v České republice, má Svaz měst a obcí v rukou k reálnému užití nástroj pro řešení běžných denních potřeb v sociální oblasti obyvatel obcí zapojených v projektu. V dnešní aktuální situaci a při značných potížích ohrožených skupin obyvatel vyplývajícími z karanténních opatřeních ke Covid-19 je vidět, jak je meziobecní spolupráce důležitá. A již nyní, na počátku prodloužení projektu, jsou Centra společných služeb v oblasti pomoci s běžnými denními sociálními potřebami obyvatel důležitá a jsou plně využívána. Nikdo z nás nemohl v loňském roce tušit co nás zanedlouho čeká a jak velký rozsah spolupráce obcí bude v této oblasti potřeba. Jen se potvrzuje důležitost meziobecní spolupráce a její opodstatněnost v procesech veřejné správy. A těší nás, že pracovníci našich CSS i projektový tým byli tak předvídaví, i když na druhou stranu bychom byli mnohem raději, kdybychom nemuseli řešit skutečně doslova životně důležité situace.

  • Projektové aktivity pokračují dále ve schváleném rozsahu. Jen jsme se přizpůsobili aktuální situaci a osobní setkání jsme nahradili modernějšími technologiemi a setkáními na dálku. Pokud si však pracovníci CSS nejsou jistí, jsme připraveni zodpovědět veškeré dotazy telefonicky či emailem. Neváhejte kontaktovat náš projektový tým.

Autor : SMO ČR,, Služby obcím


Projekt CSS byl prodloužen!

V březnu 2019 byla po konzultaci s odborným garantem projektu a poskytovatelem dotace podána Žádost o podstatnou změnu projektu, která se týkala využití uspořených finančních prostředků projektu Centra společných služeb spočívajícím v zařazení nové klíčové aktivity „Podpora meziobecní spolupráce obcí v lokální ekonomice” a s tím spojené prodloužení projektu. Žádost o změnu byla v dubnu 2019 poskytovatelem dotace schválena, následně byl v květnu 2019 vytvořen a schválen změnový právní akt o poskytnutí podpory z Operačního programu Zaměstnanost na projekt CSS. Na základě schválení uvedené změny projektu byly připraveny a začaly být rozesílány Dodatky ke Smlouvám o vzájemné spolupráci s dobrovolnými svazky obci (DSO) do území. Projekt byl pro jednotlivé DSO prodloužen o půl roku, tj. od 1. 7.2019 do 2019. Do prodloužení se zapojilo celkem 75 CSS z původních 83 území. Pro zbylých osm center od 1. července 2019 začíná povinné roční období udržitelnosti.

zdroj. časopis Ins SMO 

autor článku:

Ing. Katarina Berounová

sekce pro projekty a inovativní přístupy Kanceláře Svazu


Informace o projektu Centrum společných služeb:

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko se k 1.7.2016 zapojil do projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ ( dále už jen CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Navazuje na úspěšný projekt "Meziobecní spolupráce" realizovaný od května 2013 do listopadu 2015. 

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření CSS na bázi meziobecní spolupráce při DSO, dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných ch v rámci samostatné, příp. přenesené působností obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaným občanům zapojených obcí, 
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám, - zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany, - přenos znalostí a vytvoření/rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO.

CSS budou poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů, a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod. CSS budou poskytovat obcím rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

CSS budou sloužit jako společně sdílená administrativní kapacita obcí například pro: přípravu obecně závazných vyhlášek, přípravu právních dokumentů, přípravu vzorů nájemních nebo kupních smluv, zajištění odborných konzultací k aktuálním novinkám v legislativě, přípravu pravidelných hlášení pro orgány státní správy, zajištění právních služeb pro obce, zajištění vzdělání v požadovaných oblastech veřejné správy, přípravu, řízení a administraci projektů obcí, přípravu, řízení a administraci projektů mikroregionu, monitoring dotačních titulů, projektové poradenství obcí, přípravu a pravidelné aktualizace webových stránek DSO, přípravu informačního zpravodaje pro občany, propagaci a zvyšování informovanosti o činnosti CSS, odborné konzultace k veřejným zakázkám, zpracování vzorových dokumentů k veřejným zakázkám, spolupráci při zadání veřejné zakázky včetně účasti v komisi pro výběr zakázky, organizaci společných nákupů energií nebo jiných komodit, prosazování společných zájmů např. při vyjednávání s dodavateli služeb obcí (odpady, elektřina, plyn, telekomunikace apod.), spolupráci při zajištění zpracování strategie rozvoje obce, spolupráci při zajištění zpracování územního plánu obce, odborné poradenství a spolupráci při sestavování rozpočtu obce, odborné poradenství v oblasti daní, konzultace se stavebními odborníky, sdílený stavební dozor investora, poradenství v oblasti přenesené působnosti obcí.

Další oblastí činnosti CSS bude naplňování cílů stanovených v aktuálních rozvojových dokumentech DSO. Zaměstnanci CSS budou pravidelně monitorovat a vyhodnocovat průběh prací na naplňování cílů svého strategického dokumentu. Součástí těchto aktivit bude i aktualizace strategických dokumentů, příprava akčních plánů, zpracování projektových záměrů, realizace projektů apod.

CSS bude mít také roli kontaktního centra pro občany DSO. Zde se budou moci, v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, občané obracet se svými požadavky přímo na zaměstnance CSS.

Projekt bude ukončen v červenci roku 2019. Pokud byste se chtěli o projektu dozvědět více, navštivte webové stránky: http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx.

PhDr. Miriam Jedličková - manažer CSS DSO Tišnovsko

logo

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
jasno 28 °C 15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 25/17 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 24/16 °C
středa 24. 7. jasno 20/12 °C

Sponzoři a partneři