DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Cyklostrategie

Příprava projektů cyklostezek na území DSO Tišnovsko

Leták publicty cyklostezek na území DSO Tišnovsko Jihomoravský kraj Harmonogram: 

1. 4. - 15. 5. 2022 – příprava podání žádosti o dotaci na JMK
15. 5. - 30. 6. 2022 – schválení a přidělení dotace
1. 6. - 30. 6. 2022 – výběrové řízení, podepsaní smlouvy dodavatelem služby
1. 7. 2022 - 31. 12. 2024 – ukončení realizace akce

 

Cílem akce je kompletní příprava projektů pro realizaci cyklistických tras v řešené oblasti na území obcí svazku Tišnovsko.

Cílové skupiny projektu jsou občané svazkových obcí v regionu v počtu cca. 25 506. Dále široká sportovní veřejnost, turisti a další účastnící cyklistického sportu mimo vlastního regionu i jihomoravského kraje.

Realizaci projektu je záměr přípravy projektů, konkrétně 3 úseků nově vyznačených cyklotras v obci Hradčany a jejím propojení s okolními obcemi Drásov a Čebín na Tišnovsku. Celkový záměr je rozdělen na 3 dílčí úseky z důvodu trasových i technických. Všechny trasy jsou uvažovány pro smíšený pohyb cyklistů i chodců s vyloučením motorové dopravy.

Úsek č. 1 ( označen růžovou barvou v mapce viz. níže) představuje propojení žel. stanice Hradčany se sil. III/38525 mezi Hradčanami a Drásovem. Tato trasa umožní bezpečný pohyb cyklistů a pěších mimo frekventované silniční tahy a je z ní možno odbočit na stáv. komunikaci do Hradčan.

Kompletní úsek v dl. 1,4 km je uvažován v š. 2,0m s živičným povrchem. Tento úsek zahrnuje zřízení nového úrovňového přejezdu drážní vlečky (spol. ČEPS) a rekonstrukci mostu přes potok Lubě.

Úsek č. 2 ( označen modrou barvou v mapce viz. níže) představuje pokračování úseku č. 1 po hranici katastru obce Drásov.
Jeho délka je cca 1,1 km. Technicky bude řešen buď rozšířením stávající krajské sil. III/38525 a vyznačením prostoru pro cyklisty přímo na vozovce, nebo samostatnou novou komunikací umístěnou pod patou svahu této komunikace. Zde bude volba záležet na projednání se správcem komunikace, příp. s majiteli soukromých pozemků.

V případě, že bude zvolena nová samostatná komunikace pro pěší, bude tato provedena v š. 2,0 m s nezpevněných povrchem.

Úsek č. 3 ( označen červenou barvou v mapce viz. níže) představuje propojení od nového mostu přes Čebínský potok po účelovou komunikaci vedoucí k žel. Stanici v obci Čebín.

Délka tohoto úseku je celkem 1,6 km, s tím, že cca v polovině kříží krajskou sil. III/38526. V závěrečné části tohoto úseku bude nutné respektovat novou trasu sil. II/385 a v délce cca 380 m projednat trasu s majiteli soukromých pozemků.

Zde je uvažován opět zpevněný živičný povrch v š. 2,0 m.

Klíčové aktivity projektu:

  •  zpracování studie proveditelnosti

  •  jednání s vlastníky pozemků a získání jejích souhlasu

  •  jednání s obcemi, dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení

  •  zadávací řízení na projektanta

  •  příprava projektové dokumentace pro územní řízení ( DÚR) a

    stavební povolení ( DSP)

  •  aktivity cyklokooridnátora při realizaci projektu

Studii proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení ( DÚR) a stavební povolení (DSP) a ostatní inženýrskou činnost k zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně souvisejících souhlasů a stanovisek, svazek zadá zpracovat externímu odbornému dodavateli. Organizaci výběrového řízení na projektanta výše uvedených činností (studie proveditelnosti, projektová dokumentace DÚR +DSP ....) bude svazek realizovat v rámci své vlastní činnosti.

Mapka - nové cyklotrasy Hradčany a okolí

Přínosem akce je přímá podpora územní a infrastrukturní připravenosti lokalit pro rozvoj bezpečné cyklodopravy acykloturistiky v řešeném území Jihomoravského kraje.

V rámci aktuálně vymezeného území Brněnské metropolitní oblasti 21+ zaměřených na výstavbu cyklostezek mezi Jihomoravským krajem, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a dalšími zainteresovanými subjekty, je zájem kraje, obcí a DSO na prohlubování vzájemné spolupráce při přípravě a realizaci projektů s možností čerpání finančních prostředků prostřednictvím nástroje Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti v programovém období 2021-2027.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 28/16 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 23/14 °C

Sponzoři a partneři