DSO Tišnovsko
Vyhledávání

Svazková školka a Centrum volného času

Spolufinacováno JMK

Projekt "Svazková školka a Centrum volného času" byl financován z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2017.

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko v roce 2017 realizoval za podpory dotace ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje projekt "Svazková školka a Centrum volného času". Projekt se týkal vypracování kompletní projektové dokumentace se zajištěním stavebního a územního povolení pro novostavbu dvoutřídní školky.

Zastupitelstva dotčených obcí svazku schválila účast v projektu včetně příspěvku na spolufinancování. Do projektu se zapojilo 6 členských obcí svazku na území ORP Tišnov ( její severní část), konkr. obec Železné, Bukovice, Šerkovice, Rohozec, Unín a obec Hluboké Dvory.

Obce se rozvíjí a ve sledovaném období 10 roků se výrazně zvyšuje počet obyvatel a dětí. V těchto obcích se rozvíjí výstavba rodinných domů, v rámci schválnených územních plánů jsou pro to vytvořeny ideální podmínky. V žádné ze zapojených obcí není předškolní ani školní zařízení. Děti jsou umísťovány v okolních mateřských školkách ORP Tišnov, a to především v městě Tišnov. Vzhledem k celkovému nedostatku míst v těchto zařízeních je velkým problémem získat umístění dětí z okolních obcí. Výše zmíněné obce se proto shodly na společném postupu při zajištění výstavby Svazkové školky a Centra volného času na katastru obce Železné. Všechny zmíněné obcejsou napojeny na společnou linku integrovaného dopravního systému JMK a tím je zajištěna i dostatečná dopravní oblsužnost.

Projekt "Svazková školka a Centrum volného času" je v souladu se schválenou Strategii úuzemí správního obvodu ORP TIšnov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hodposdářství a infrastruktury DSO Tišnovsko".

V rámci realizace projektu byla vypracovaná kompletní projktová dokumentace pro stavbu, kde vzniknou 2 třídy pro max. počet dětí 56 s hernou a lehárnou. Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Oldřich Výleta. 

Dokumentace byla dodána v 6 vyhotoveních ve stupni projektu pro stavební a územní řízení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s rozpočtem a výkazem výměr pro výběr dodavatele stavby a současně pro vyřízení stavebního a územního řízení. Současí dodávky projektu bylo i dodání stavebního povolení a dokumentace na CD.

Následně byla vydáva Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby, osvětlení přístupové komunikace, přípojky a vnitřního rozvodu vody, splaškové a dešťové kanalizace, vnitřního rozvodu NN, oplocení a opěrných zdí v katastrálním území Železné. 

V souladu s výše uvedeným došlo ke splnění účely a předmětu projektu. Projekt byl řádně vyúčtován a Závěrečná zpráva o projektu byla v lednu 2018 předána poskytovateli dotace - JMK, Odbor regionálního rozvoje KrÚJmK. 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
pátek 21. 6. prudký déšť 28/16 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 23/14 °C

Sponzoři a partneři