DSO Tišnovsko
Vyhledávání

DSO Tišnovsko

Tišnovsko ..nebeskou branou

DALŠÍ ÚSPĚCH SVAZKU TIŠNOVSKO NA MŽP V ROCE 2020 ! 

                                                      

Dobrovolný svazek obcí TIŠNOVSKO žádal v roce 2020 o podporu financování svých  projektů v rámci výzev č. 126 a č. 122 (předcházení vzniku odpadů) z operačního programu životního prostředí ( OPŽP) Ministerstva životního prostředí.

MŽP schválilo dotaci na oba projekty, aktuálně čekáme na vydání právního aktu o poskytnutí podpory:

1)MŽP,výzvač.126.,PO3,SC3.2: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011673

Projekt s názvem: "Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku".
Projekt řeší nedostatečnou kapacitu kontejnerů a nádob určených ke třídění odpadů na Tišnovsku. Cílem projektu je rozšíření  sběrných síti separace odpadů a dovybavení obcí svazku velkoobjemovými kontejnery určenými pro svoz biologicky rozložitelného odpadu, nádobami a velkoobjemovými kontejnery určenými k třídění odpadů. Některé obce se rozhodly zavést svoz tříděných odpadů formou door-to-door a tím max. zvýšit míru separace odpadů. Realizace projektu proběhne v obcích: Borač, Březina, Dolní Loučky, Doubravník, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Kuřimská Nová Ves, Lomnice, Lomnička, Maršov, Nedvědice, Olší, Předklášteří, Rašov, Skalička, Synalov, Štěpánovice, Tišnov, Vohančice a Vranov.

Celkové výdaje na projekt činí: 8 802 967,80 Kč, podpora celkem ve výši 7 482 522,63 Kč, vlastní zdroje 1 320 445,17 Kč.
Realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021
______________________________________________________________________________________________
2) MŽP, výzva č. 122, PO 3, SC 3.1.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0012912

Projekt  s názvem: "Předcházení vzniku odpadů "

Cílem projektu je rozmístit mezi občany obcí svazku Tišnovsko kompostéry jako prostředek předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů. V rámci projektu bude nakoupeno celkem 181 ks klasických plastových kompostérů o objemu 400l, 1500 ks kompostérů o objemu 800 l a 592 ks kompostérů o objemu 1100l, které budou na základě smlouvy o výpůjčce rozmístěny do jednotlivých domácností. Dále bude pořízeno 8 ks štěpkovačů k drcení větví a dalšího biologického odpadu. Primárními producenty odpadů jsou občané obcí zapojených do tohoto projektu: Borovník, Březina, Čebín, Dolní Loučky, Doubravník, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Nedvědice, Níhov, Olší, Osiky, Předklášteří, Rohozec, Synalov, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice a Železné. Celkem se jedná o 22 330 obyvatel. Pro obce Borovník, Březina, Doubravník, Kaly, Lomnička, Lomnice, Vohančice a město Tišnov budou pořízeny v rámci projektu štěpkovače přiměřeného výkonu. Pořízené štěpkovače budou sloužit k drcení větví a dalšího biologického odpadu vyprodukovaného občany a v rámci péče o zeleň těchto obcí.

Celkové výdaje na projekt : 6 443 976,- Kč, podpora celkem 5 477 379,60 Kč, vlastní zdroje financování 966 596,40 Kč.

Realizace projektu 1.1.2021 - 31.12.2021

______________________________________________________________________________________________

SPOLEČNÝ PROJEKT OBCÍ SVAZKU TIŠNOVSKO v roce 2020

Název: "OBNOVA HISTORICKÉ CESTY RUZCKÁ"  

Uplynulo čtyřicet let než se v hlavách několika jedinců zrodil nápad, proč některé polní cesty, které naštěstí zůstaly v majetku obcí, znovu neobnovit.
Slovo dalo slovo, přidalo se pár nadšenců, podařilo se zapojit i vlastníky, obce Lomnička, Železné a město Tišnov, zapojil se Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, MAS Brána Vysočiny a vznikl konkrétní projekt. Ten podpořil i Jihomoravský kraj a tak mohl být po podzimní sklizni postupně realizován. Jedná se o takzvanou Růzckou cestu, historickou spojnici mezi Tišnovem a obcí Rohozec. Cesta byla vyměřena, obnovena, zatravněna a osázena asi dvěma stovkami tradičních ovocných stromů a keřů. Projekt také napomáhá současným snahám zadržování vody v krajině a zamezování půdní erozi. Do projektu se zapojila také firma Agria Drásov, která na okolních polích hospodaří.

Každá pořádná cesta měla svůj začátek a hraniční kameny (pokud šla po hranicích katastru). I my jsme se zamýšleli, jak tyto prvky na Růzckou cestu umístit. Zanořené, ztrácející se loukoťové kolo v pískovcovém kameni, jako symbol kdysi významné lokální obchodní cesty bude na začátku cesty hned za Tišnovem a "hraniční" kameny zobrazující atributy znaku obcí Lomnička - meče a Železné - račí klepeta budou umístěny v dalším úseku. Tyto artefakty spolu s odpočinkovými a informačními místy budou vhodným doplňkem pro návštěvníky a turisty, kteří se rozhodnou pro výlet do okolní přírody. 

Těším se, že se v přírodě opět potkáme a všem výše uvedeným i zapojeným děkujeme! 

Radomír Pavlíček - předseda svazku Tišnovsko 

ruzc

logo

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

DSO Tišnovsko je zapojeno do projektu SMO ČR "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", zkráceně "Centra společných služeb" (CSS) reg.číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00
03017

logo

 

Spolufinacováno JMK

Jihomoravský kraj podpořil a financoval DSO Tišnovsko v roce 2018 v těchto projektech:

1) "III. ročník TyJáTr FESTu  2018"


Pořízení mobilního pódia pro obce Tišnovska" podpořila Nadace ČEZ

logo ČEZ

Projekt "Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska"

DSO Tišnovsko-kontejnery na separované druhy odpadu

opžpkhj

Projekt "Tišnovsko-nový turistický cíl"

logologo

Odkazy

Brněnsko,z.s.

DSO Tišnovsko se 20.2.2018 stalo členem destinační společnosti

BRNĚNSKO, z.s.

https://www.destinace-brnensko.cz/

 

 

Noviny Tišnov

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 58
TÝDEN: 274
CELKEM: 413758

Sponzoři a partneři